AN NAM SOCIETY • 90 cm

  • 890.000₫
Shipping calculated at checkout.


•khăn lụa pha mềm mịn,óng ánh (90x90cm)

𝐀𝐧 𝐍𝐚𝐦 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐓𝐘 ra đời từ một lần chị founder của Katko thăm Thư Viện Quốc Hội - Hoa Kỳ, chị đã may mắn gặp một cuốn cực kỳ quý hiếm về đời sống người An Nam. Tác giả là một người Pháp, đã cùng với hơn 30 nghệ nhân An Nam, bao gồm họa sĩ, thợ khắc mộc bản, thợ in, thợ khắc gỗ, thậm chí có cả các nhà nho trong vai trò cố vấn cùng thực hiện 4200 bức khắc gỗ.
Đối với chúng mình, điều quý giá – và cũng là thú vị nhất chính là TÍNH KHÁCH QUAN của cuốn sách. Sách được thực hiện tỉ mỉ, thuần túy lý tính. Phương pháp khoa học trong quá trình thu nhập dữ liệu đảm bảo tính xác thực của nội dung. Nhờ vậy, nhiều thế kỷ sau, chúng ta vẫn được “mục sở thị” đời sống của tổ tiên. Ông cha ta đã ăn gì, vui chơi lễ hội ra sao, trang phục như thế nào, nghi lễ tập tục được tiến hành ra sao….
𝐀𝐧 𝐍𝐚𝐦 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐓𝐘 Có viên quan trẻ mi thanh mục tú mặc áo gấm, anh lính bưng tráp theo hầu, cô tiểu thư đội nón quai thao, tóc vấn đuôi gà (chắc cô sắp đi chùa cầu duyên)…..Có chị bán hàng rong, có em bé háu ăn đến quên luôn món đồ chơi chỏng chơ dưới đất. Có anh nông dân chăm chỉ cuốc đất, người phụ nữ nữ nét dịu dàng ngồi đan giỏ.
Hy vọng, bạn cũng sẽ yêu 𝐀𝐧 𝐍𝐚𝐦 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐄𝐓𝐘 như chúng mình.
𝑇𝑒̂𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐: 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑒𝑢𝑝𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑚𝑖𝑡𝑒.
𝑇𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎̉ 𝐻𝑒𝑛𝑟𝑖 𝐽𝑜𝑠𝑒𝑝ℎ 𝑂𝑔𝑒𝑟.
𝐿𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑃ℎ𝑎́𝑝. 𝑂̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑜́𝑚 đ𝑎̃ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 2 𝑛𝑎̆𝑚 đ𝑖 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 36 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑐 ℎ𝑜̣𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̉𝑛 𝑎́𝑛ℎ đ𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖̣ đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̂𝑛, 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛, 𝑡𝑢̛̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡, 𝑏𝑢𝑜̂𝑛 𝑏𝑎́𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖, 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑢̣𝑐... 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑒̃ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖̉ 𝑚𝑖̉ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡. 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑘ℎ𝑎̆́𝑐 𝑔𝑜̂̃ 𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑚𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛ℎ𝑜 𝑐𝑜̂́ 𝑣𝑎̂́𝑛, 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑎̣𝑖.

Tại Katko, chúng tôi thiết kế và SẢN XUẤT VẢI ĐỘC QUYỀN .

Katko là sản phẩm { made in Saigon }