VƯỜN THƯỢNG UYỂN No.2 - set 4 món

  • 3.510.000₫
Shipping calculated at checkout.


 


 giỏ quai sơn mài vàng

 •ví trà 

•khăn lụa pha mềm mịn,óng ánh (90x90cm)

•chuỗi lụa tơ tằm (tặng vòng tay đồng bộ)

•cài khăn sừng thiên nhiên phủ sơn mài

Tại Katko, chúng tôi thiết kế và SẢN XUẤT ĐỘC QUYỀN.
Katko là sản phẩm { made in Saigon }