set 2 : VÍ JELLY & TWILLY

  • 1.080.000₫
Shipping calculated at checkout.


Ví jelly có dây đeo (14x25cm)
Khăn twilly  (5x120cm)

Tại Katko, chúng tôi thiết kế và SẢN XUẤT VẢI ĐỘC QUYỀN .Katko là sản phẩm { made in Saigon }

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review