MIXED twilly

  • 700.000₫
Shipping calculated at checkout.


Twilly là món phụ trang thanh lịch và đa năng với khả năng biến hoá bất tận.

  1. Trang trí cho cổ tay
  2. Dùng như  cravat.
  3. Quấn quai của giỏ xách.
  4. Cột  tóc
  5. ..hoặc thậm chí như dây chuyền vải lụa.

Bộ 3 chiếc twilly sẽ được gói trong một hộp quà & cột nơ trang trọng.

Tại Katko, chúng tôi thiết kế và SẢN XUẤT ĐỘC QUYỀN. Katko là sản phẩm { made in Saigon }