SALE 50%

  • 375.500₫
Shipping calculated at checkout.Sô Cô La
-----------------------------------------

•khăn lụa pha mềm mịn,óng ánh (70x70cm)


Tại Katko, chúng tôi thiết kế và SẢN XUẤT VẢI ĐỘC QUYỀN .
Katko là sản phẩm { made in Saigon }